Bankovní a nebankovní registry

16.3.2016 v kategorii Návody a poradna · Řešení dluhů

Bankovní registry jsou vedené společností CBCB a jsou zde zaznamenány fyzické osoby, které uzavřely úvěrovou smlouvu. Bankovní registr neeviduje úvěry podnikatelských subjektů. Oproti tomu nebankovní registr provozuje společnost CNCB a obsahuje informace o fyzických i právnických osobách ve vztahu k uzavřeným úvěrovým smlouvám.

Co je pro oba registry společné, je uvedení údajů jako je jméno, rodné číslo, adresa, ale i údaje o tom, jak klient úvěr splácel. Poskytovatelé půjček si mohou najít údaje o smlouvách, které klient uzavřel v minulosti, nebo které jsou aktuální.

Registry dlužníků v České republice

  • Bankovní registr klientských informací (BRKI) – uvádí informace o úvěrových smlouvách od bankovních institucí nebo stavebních spořitelen.
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – do tohoto registru přispívají svými údaji o klientech a uzavřených smlouvách nebankovní finanční instituce, jako jsou leasingové společnosti a poskytovatelé nebankovních půjček.
  • Registry provozované sdružením SOLUS – uživatelé jsou bankovní instituce i poskytovatelé nebankovních půjček a patří sem hlavně takzvaný negativní registr, kde jsou údaje o klientech, kteří své závazky neplní. Záznam se zde objevuje při závažném nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě.
  • Centrální registr dlužníků České republiky – provozovaný ČNB. Uvádí a shromažďuje informace o klientech a jejich pohledávkách u všech bankovních institucí působících v České republice.

 

Jak se nechat vymazat z registru?

K automatickému výmazu z rejstříku dochází po doby uplynutí 3 let. U elektronických evidencí se jedná o lhůtu jednoho roku. Pokud jste v rejstříku zapsáni neprávem nebo chcete požádat o dřívější výmaz po splnění všech závazků, můžete poslat e-mail provozovateli registru s žádostí o vymazání. V případě, že se jedná o nebankovní registr, připojte si souhlas o nakládání s vašimi osobními údaji.

Kateřina Horníková

Kateřina Horníková