Jak probíhá posuzování bonity žadatele? Tohle byste měli vědět!

13.6.2017 v kategorii Návody a poradna · Půjčky a úvěry

Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísnila podmínky pro poskytování půjček i hypotečních úvěrů. Účinnosti nabyla 1. prosince minulého roku a pro spoustu žadatelů to bylo nepříjemné překvapení. Do tohoto data totiž mohl získat půjčku prakticky kdokoli i člověk s nízkým příjmem (nebo dokonce žádným příjmem), záznamem v registru dlužníků i exekucí. Nově to však již není možné. Jak vlastně společnosti ověřují bonitu žadatele? Odpověď na tuto otázku bude součástí následujících řádků.

Neprověřený žadatel = rizikový žadatel

Nové podmínky zpřísnily poskytování úvěrů. Společnosti (bankovní i nebankovní), které půjčky nabízejí, mají za povinnost ověřovat bonitu a příjmy žadatele. Pokud by tak neučinily, může být podepsaná smlouva prohlášena za neplatnou. Nově tak společnosti prověřují klienta skrze své vlastní databáze, úvěrové registry, ale i u nahlášeného zaměstnavatele.

Co ovlivňuje bonitu žadatele?

  • Věk: Čím je žadatel starší, tím je jeho bonita horší. Obvykle též musí spadat do věkové skupiny 18 – 65 let.
  • Dosažené vzdělání: Čím vyšší vzdělání, tím pro žadatele lépe.
  • Rodinný stav a počet dětí: Věřitele jsou ochotnější půjčit člověku bez závazků než člověku, který má velkou rodinu, platí alimenty apod.
  • Zaměstnání: Žadatel by neměl být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě. Ideálně by měl mít také uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
  • Registry: Pokud má žadatel záznam v registru dlužníků, banka mu nepůjčí. Existují však i společnosti, které nabízejí tzv. půjčky bez registru. Do registrů buďto vůbec nenahlížejí nebo zde neberou záznam jako překážku k poskytnutí úvěru.

Příjmy jsou kapitolou samy o sobě

Poslední prověřovanou položkou jsou samozřejmě příjmy žadatele. Společnost vždy zajímají příjmy trvalé nikoli příležitostné (tzn. příjmy z brigád). Za příjmy obvykle již společnosti nepovažují rodičovský příspěvek, důchod apod. A příjmy samozřejmě úzce souvisí s výdaji. I ty jsou pro věřitele zajímavé. K pravidelným výdajům obvykle patří platby nájemného, energií, ale třeba i alimenty nebo i splátky úvěru uzavřeného v dřívější době.

Jaké registry společnosti posuzují?

Banky a nebankovní společnosti mohou ověřit závazky i finanční minulost klienta nahlédnutím do některého z následujících registrů:

  • SOLUS,
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI),
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

Věděli jste, že: V nebankovním registru (NRKI) dojde k výmazu záznamu 6 měsíců po uhrazení závazku, v bankovním registru (BRKI) po roce. Pokud šlo o dluh u telekomunikačního operátora, dojde k výmazu také po roce. Horší ale je, pokud máte záznam v registru SOLUS – tam zůstává celé 3 roky po splacení dluhu.

Není vaše bonita dostatečná?

Pokud společnosti vaši žádost zamítne, nabízí se možnost požádat o půjčku třeba u věřitele, pro kterého není překážkou záznam v registru nebo nepožaduje doložení příjmu od zaměstnavatele. Jistou alternativou je i spolužadatel nebo ručitel. Se spolužadatelem se zvyšuje vaše bonita, s ručitelem získáte někoho, kdo se za vaše závazky zaručí v případě problémů.

Samozřejmě sehnat někoho, kdo bude vystupovat v roli ručitele nebo spolužadatele dnes není ani trochu jednoduché. Pro obě skupiny navíc platí určití výjimky, které finální výběr nemalým způsobem ztěžují (např. ručitelem nemůže být manžel či manželka, protože je považována za ručitele automaticky ze zákona).

Setkali jste se někdy se zamítnutou žádostí o půjčku? Jak jste tuto situaci řešili? Napište nám do diskuze pod článek nebo na náš facebook.

Vendula Vrablová