Půjčka bez doložení příjmu

23.1.2015 v kategorii Návody a poradna · Půjčky a úvěry

V dnešní době mnoho poskytovatelů vyžaduje potvrzení výše měsíční výplaty od zaměstnavatele, aby půjčku poskytli. Tento požadavek je stanoven hlavně v souvislosti se zákonem o spotřebitelském úvěru z počátku roku 2011. Tento zákon poměrně dost snížil možnosti půjčování finančních prostředků bez doložení výše příjmu. Poskytující subjekt bude tedy velmi často po žadateli vyžadovat doklady, které prokáží, že klient má dostatečné příjmy, aby mohl bez potíží platit splátky z půjčky.

Poskytovatel na základě toho je oprávněn vyžadovat např. potvrzení mzdy od zaměstnavatele, zůstatky z účtu, daňové přiznání s evidencí příjmu u OSVČ apod. Po kontrole obdržených listin poté stanoví, zda-li může být klientovi půjčka v požadované částce poskytnuta. Pokud klient nemá dostatečné příjmy, může mu umožnit poskytnutí půjčky nižší, kde je samozřejmě i nižší splátka.

Půjčky bez potvrzení příjmu stále v kurzu

Na tuzemském trhu jsou stále v portfoliích poskytovatelů půjčky bez potvrzení o příjmu, které je možné sjednat. Většinou se bude jednat o úvěry s ručením nemovitým majetkem, protože nebezpečí vycházející z nepožadování potvrzení o výdělku zákazníka chce poskytovatel eliminovat jinou metodou. Půjčka je tak poskytnuta na bázi odlišných podmínek a při dodržení všech zákonem stanovených principů. Tato půjčka bez potvrzení o příjmu je velmi oblíbená hlavně díky faktu, že spoustu žadatelů nechce částku svého výdělku nikomu sdělovat a v neposlední řadě je mnoho zákazníků, kteří zkrátka plat potvrditelný nemají. V bance, u klasické bankovní půjčky, tyto osoby nemají téměř žádnou naději na úspěch, ale mají možnost využít produktu v podobě nebankovní půjčky, který jim může pomoci i v tíživější finanční situaci.

Kombinace produktů, částečné potvrzení příjmu

Úvěry bez potvrzení příjmu jsou vždy o něco dražší, než pokud potvrzení své mzdy dokládáte. Ale i za tuto cenu jsou pro řadu zákazníků skoro jedinou formou, jak získat nezbytné finanční prostředky a jsou velmi vyhledávané. Obměnou k úvěrům bez prokazování příjmu je možné brát i úvěry, kde dokládáte pouze ten nejmenší výdělek, prakticky v jakékoliv podobě, tedy třeba v podobě dohody o provedení práce apod. Také jako u ostatních úvěrů, i u této půjčky je možné vše celkem lehce zkombinovat ke spokojenosti zákazníka i poskytujícího subjektu.

Půjčka pro zaměstnané

Na úvěrovém trhu také existují i méně obvyklé typy úvěrů, kupříkladu půjčka pro zaměstnané. Tento typ půjčky, jak již název sám napovídá, je nabízen pro všechny osoby ve stálém zaměstnaneckém poměru. Předpokladem získání půjčky je tedy předložení potvrzení mzdy od zaměstnavatele. Tato půjčka má často nižší úrokovou sazbu z toho důvodu, že určitou záruku pro poskytující subjekt znázorňuje právě stálé zaměstnání, a jestli poskytovatel není nadměrně zadlužený nebo nežádá nějakou obrovskou výši. Ve většině případů mu půjčku poskytnou.

Půjčky pro ženy na MD

Následně existují půjčky pro ženy na MD, jež jsou upraveny právě pro maminky, které dostávají hrazenou mateřskou. Mívají také nižší úrok, ale ne tak nízký jako je u půjčky pro zaměstnané. Tento úvěrový produkt totiž může pro poskytující subjekt představovat částečné nebezpečí nesplácení a je nucen ho zahrnout do přeplacení v jednotlivých splátkách jako možnou rizikovou přirážku.

Půjčky pro osoby v důchodu

Jako další druh méně obvyklých půjček lze označit půjčky pro osoby v důchodu, u nichž věřitel poskytuje finanční prostředky důchodci, který dostává státní důchod, ze kterého bude úvěr splácet. U tohoto produktu ale poskytovatel dbá ohledy i na věk zákazníka, od kterého se odvíjí maximální doba splatnosti a s tím i spojená maximální výše půjčky.

Půjčky pro živnostníky

Zcela odděleným segmentem jsou půjčky pro živnostníky a podnikatele. Předpokladem získání úvěru je předložení potvrzeného daňového přiznání z finančního úřadu, z jakého je jasně doložitelný příjem zákazníka a rovněž z něj je možné stanovit i nejvyšší možnou částku úvěru, aby žadatel mohl půjčku bez starostí uhradit.

Přehled dalších článků seriálu Jak si vybrat půjčku

Pravidla pro zodpovědné úvěrování a půjčování – seriál Jak si vybrat půjčku (1. díl)
Půjčka se zástavou nemovitosti nebo bez zástavy – seriál Jak si vybrat půjčku (2. díl)
U koho si sjednat tu správnou půjčku? – seriál Jak si vybrat půjčku (3. díl)
Na co budete půjčku potřebovat? – seriál Jak si vybrat půjčku (4. díl)
Půjčka bez ručitele nebo ručitel a jeho závazek – seriál Jak si vybrat půjčku (6. díl)
Nestandardní druhy půjček, půjčky na míru – seriál Jak si vybrat půjčku (7. díl)
Získání půjčky snadno a rychle – seriál Jak si vybrat půjčku (8. díl)

Redakce Homepůjčka.cz

Redakce Homepůjčka.cz