pojištění splátek vás ochrání

26.3.2015 v kategorii Půjčky a úvěry

Pojištění schopnosti splácet úvěr je podceňovaná, ale často i přeceňovaná volitelná (někdy i povinná) doplňková služba, která slouží k pokrytí poměrně širokého spektra rizik při splácení úvěru nebo spotřebitelských půjček. Na co všechno se však pojištění vztahuje a před čím vás neochrání?

S pojištěním schopnosti splácet se nejčastěji setkáváme u hypotečních nebo větších úvěrů ze stavebního spoření. Často však bývá i volitelnou součástí spotřebitelských půjček. Mezi hlavní rizika, na které se vztahuje krytí, patří ztráta zaměstnání. Ta zahrnuje soukromé zdravotní pojištění a pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti, přičemž výše vyplacených náhrad při pojištění nemocenských dávek závisí na klientovi.

Součástí může být také pojištění majetku, které jsou předmětem hypotéky (např. byt v osobních vlastnictví, rozestavěný dům), ale také majetku, které věřitel akceptoval jako zástavu.

Další složkou je pojištění nesplacené části hypotéky s vinkulací ve prospěch věřitele, který daný úvěr poskytl.

A jaká je tedy podstata pojištění? Zodpovědnost za splácení klienta, kterého v průběhu splácení úvěru potká ztráta zaměstnání, nemoc, úraz, trvalá invalidita nebo dokonce smrt, převezme pojišťovna. Pojištění lze mimo jiné sjednat také pro partnera (resp. partnerku) pojištěnce.

Výše pojistné částky postupně klesá

Pojistná částka v průběhu splácení většinou klesá, a to buď lineárně, nebo v závislosti na nesplacené jistině či nesplacené části úvěru, a to včetně úroků. Pojistné tak většinou platíme:

  • rovnoměrně v průběhu celé doby splácení úvěru
  • regresivně dle klesající nesplacené částky
  • závisle na výši úvěru a věku pojistitele (obecně platí, že s vyšším věkem klienta klesá riziko nesplácení a tedy i cena pojištění)

Věřitelé, u kterých se rozhodnete čerpat úvěr, vám většinou doporučí vlastní pojištění (tedy pojištění dceřiné společnosti), případně produkt té pojišťovny, se kterou banka úzce spolupracuje. Rozhodnete-li se úvěr nepojistit, nevadí – pojištění lze sjednat kdykoliv později. Počítejte však s tím, že bývá součástí komplexnějšího balíčku a může zahrnovat i další krytí.

Pojištění proti neschopnosti splácet není stoprocentní ochranou

Mnoho klientů má za to, že při ztrátě zaměstnání začne pojišťovna pojištěný úvěr automaticky splácet, což ovšem vždy neplatí. Základní podmínkou je, že klient nesmí dát výpověď, ale naopak by měl být propuštěn z organizačních důvodů. Rozvážete-li pracovní poměr dohodou, pojišťovna vás zřejmě nevyslyší. To samé platí i v případě výpovědi kvůli porušení pracovní morálky. Vždy samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Pojištění schopnosti splácet většinou není nabídnuto klientům, kteří uzavřeli pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jsou ve zkušební nebo výpovědní lhůtě. Dokonce ani živnostníkům a OSVČ – ti totiž zaměstnání ztratit nemohou.

Pojišťovny se s vyplácením nepřetrhnou

Pojištění schopnosti splácet se většinou váže na období o délce 6 až 12 měsíců, ale vyplácení pojistky zpravidla dochází až poté, co uplyne tzv. karenční lhůta (tedy doba od prvního do šedesátého dne nezaměstnanosti.

V každém případě se neobejdete bez těchto dokumentů:

  • formulář o příslušné pojistné události
  • kopie pracovní smlouvy
  • kopie výpovědi z pracovního poměru
  • kopie dokladů, které vám vystavil úřad práce

Konkrétní podmínky, které jsou spjaty s vaším pojištěním, najdete ve „Všeobecných obchodních podmínkách“ banky nebo pojišťovny.

Kateřina Horníková

Kateřina Horníková