8.4.2013 v kategorii Návody a poradna

Chcete-li si vypůjčit menší či větší částku na nákup spotřebního zboží, nabízí se vám hned několik možností. Půjčky totiž nabízí banky, ale i nebankovní instituce a právě u těch je třeba dbát zvýšené pozornosti. Na českém nebankovním trhu nepůsobí jen velké a zavedené instituce, ale i mnoho menších firem a jednotlivců, z nichž někteří nepoužívají zrovna férové praktiky. Služby těchto věřitelů bývají na hranici legálnosti a osoba, která je využila, na svou neopatrnou volbu často doplatí. Vodítkem, které vám pomůže vybrat solidní instituci, by měla být míra kontroly a regulace. Každý věřitel, na kterého dohlíží vyšší instance, má totiž zájem půjčovat v souladu s dobrými mravy.

Kdo v České republice na věřitele dohlíží?

Společnosti, které v ČR nabízí půjčky, můžeme rozdělit do tří kategorií:

  • Banky a finanční instituce, které jsou pod dohledem České národní banky
  • Leasingové a větší úvěrové společnosti, které jsou mimo kontrolu ČNB, ale organizují se v České leasingové a finanční asociaci
  • Ostatní subjekty, které nepodléhají žádné kontrole

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že nejméně bezpečné jsou právě subjekty, které nepodléhají žádné kontrole. Nejen, že na ně nedohlíží ČNB, ale zároveň nemusí dodržovat etická pravidla, která svým členům stanovuje ČLFA. Bohužel právě těchto subjektů se na trhu objevuje stále více a již nyní jich působí minimálně několik tisíc. Kontroluje je pouze Česká obchodní inspekce, která však z důvodu omezené kapacity provádí pouze velmi omezené množství inspekcí. Na některé subjekty si sice ČOI „posvítí“ na podnět spotřebitelů, ale většina lidí o této možnosti vůbec netuší. Dalším důvodem, proč se lidé na ČOI neobrací, jsou obavy. Faktor, který pochybným subjektům dává spoustu prostoru pro nesolidní a nekalé praktiky, je i nedokonalá česká legislativa. Výsledky, které v roce 2011 ČOI zveřejnila, jsou přitom alarmující. Až 70 % kontrolovaných subjektů nedodrželo stanovená pravidla. V případě, sjednání řešení půjčky přes Homepůjčka.cz nemusíte mít starost! Spolupracujeme pouze s renomovanými a prověřenými společnostmi, které na trhu působí již dlouhou dobu.

Kam tedy jít pro bezpečnou půjčku?

Ideální je volit takové subjekty, které reguluje ČNB (bankovní společnosti, družstevní záložny apod.), nebo značkové nebankovní společnosti se zázemím nadnárodních korporací (Provident Financial, Essox, Cetelem, Cofidis, Home Credit, ŠkoFIN…).

V čem spočívá kontrola ČNB?

Česká národní banka kontroluje nejen banky, ale i mnoho zavedených společností, které nabízí spotřebitelské úvěry. Patří mezi ně také Akcenta CZ, Home Credit, Essox, Celetem nebo Cofidis. Dohlíží na to, aby subjekty nepoužívaly nekalé obchodní praktiky, nediskriminovaly zákazníky, řádně informovaly o cenách svých služeb, plnily pravidla o službách, které lze uzavřít na dálku a dodržovaly povinnosti, které jim stanovuje občanský zákoník.

Jak rozlišit nekalé praktiky a nesolidní jednání?

Zákon definuje nekalou obchodní praktiku jako takové jednání vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a zároveň může spotřebitele ovlivnit tak, aby učinil obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. V praxi se můžete setkat s takzvaným predátorským úvěrováním, pro které jsou typické tyto prvky:

  • zprostředkovatel dává spotřebiteli podepsat bianco směnku (bez vyplněné částky)
  • možnost odpracování si dluhu
  • nabídka finančních produktů jménem renomovaných společností bez jejich vědomí
  • použití telefonní linky s vysokým tarifem (placené linky 900)
  • vybírání poplatků dopředu, při čemž klient následně půjčku vůbec neobdrží
  • nutnost zástavy nemovitého majetku i kvůli 10 tisícům

Při výběru poskytovatele půjček proto vybírejte pouze z prověřených a kontrolovaných subjektů, na jejichž chování dohlíží ČNB nebo ČLFA. I mezi soukromými subjekty ovšem můžete narazit na solidní chování a odpovědné poskytovale.

Kateřina Horníková

Kateřina Horníková