registry dlužníků

24.8.2015 v kategorii Návody a poradna · Půjčky a úvěry · Řešení dluhů

Opozdili jste se alespoň dvakrát se splátkou půjčky? Pak jste možná v registru dlužníků SOLUS, aniž byste o tom vůbec věděli. Vše potřebné se dozvíte v našem dnešním článku ze seriálu Registry dlužníků.

Co je SOLUS

SOLUS sdružuje právnické osoby a vznikl s cílem sdílet údaje o neplatících zákaznících, aby byly jeho členské společnosti lépe chráněné. Ve sdružení jsou různé firmy od bank a energetických společností až po mobilní operátory. Jeho zřízení působí preventivně proti velkému zadlužování klientů a zároveň redukuje možné peněžní ztráty poskytovatelů financí. Jeho dalším přínosem je, že částečně usnadňuje proces vymáhání dluhů.

Celý název, který se běžně zkracuje jako SOLUS, zní: Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům. Ve své podstatě pak obsahuje dva registry – pozitivní a negativní. V první zmíněné databázi se nacházejí informace o klientech plnících své závazky, v druhém seznamu se ocitají neplatiči, kteří své dluhy neřeší. Pokud si zažádáte o výpis z registru, můžete se sami přesvědčit, zdali se v soupisu dlužníků sami nenacházíte.

Kdy se dostanete do registru dlužníků

V registru se vaše jméno objeví tehdy, když opakovaně nesplácíte své závazky nebo je hradíte příliš pozdě. Stačí přitom, když dojde k prodlení u dvou po sobě následujících splátkách. Tomu se ale můžete vyhnout včasnou informací ohledně tíživé situace, žádostí o odklad nebo dohodou ohledně splátkového kalendáře. Problémy s placením se rozhodně vyplatí řešit co nejdříve, nelichotivé pozici v seznamu se tak můžete i úplně vyhnout.

Informace o dlužnících jsou v registru uloženy zpravidla jeden rok (v některých případech až tři roky) od chvíle, kdy byla pohledávka plně uhrazena. Pak je dlužník vymazán. Je ale možné zažádat si o dřívější odstranění z databáze dlužníků SOLUS.

Jak získat výpis a kolik to bude stát

Cena za výpis z registru se odvíjí od ceníku, který včetně dalších důležitých informací naleznete na www.solus.cz. Pokud například žádáte o výpis přes elektronický formulář, může vám přijít dobírkou za 218 Kč. Jednoduše a levněji si můžete zažádat i prostřednictvím SMS.

Přehled článků seriálu Registry dlužníků

RKI – seriál Registry dlužníků (1. díl)
CBCB – seriál Registry dlužníků (2. díl)
CERD – seriál Registry dlužníků (4. díl)
CNCB – seriál Registry dlužníků (5. díl)

Aneta Matějková

Aneta Matějková