Společnost Credit Alliance se zahraniční majetkovou účastí byla založena v roce 2011 za účelem podporování podnikání ve všech možných oborech. Od počátku je kladen důraz na vytváření úvěrového portfolia za nejnižší možné ceny a s individuálním přístupem ke každému klientovi. Na českém trhu patří na pomyslnou špičku v poskytování úvěrů pro podnikatele. Produkty této společnosti jsou oceňovány také neanonymně uváděnými osobami, které jsou ochotné své velmi dobré zkušenosti sdělit i veřejně, o čemž svědčí například krátké spoty umístěné na webových stránkách společnosti.

Finanční produkty Credit Alliance

Společnost Credit Alliance nabízí několik základních druhů podnikatelských úvěrů. Prvním z nich je jednorázový úvěr Credit Start. Ten je vhodný pro samotný začátek vlastního podnikání a je nabízen s možností získání nižších splátek úvěru při uvedení podnikatelského nápadu. Je garantován úrokem ve výši od 6,9 do 9,9 % ročně. Dalším druhem je úvěr Credit Variant s postupným čerpáním. Ten je využíván především na financování průběžných nákladů. Třetím je jednorázový úvěr Credit Komfort s nízkým úrokem, který je určen pro vyplacení starších závazků a u něhož lze stávající splátky snížit až na polovinu. Pro zkušené podnikatele je zde ještě poslední úvěr Credit Up. Veškeré podmínky čerpání úvěru jsou stanovovány individuálně, včetně jeho zajištění.

Kontaktní údaje Credit Alliance:

CREDIT ALLIANCE, SE
Na břehu – budova Redpoint
190 00 Praha 9

Tel.: +420 844 205 305