Akontace je obchodní a právní termín chápaný jako platba předem části ceny z celkové ceny zboží pořizovaného na splátky. Zbylá část ceny je financována leasingovou společností nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.

Původ slova akontace pochází z italského „a conto“ – na účet. Anglický termín pro akontaci je advance payment nebo down payment. V tuzemsku je nejčastěji využíván ve spojitosti s úvěrem nebo leasingem, případně také se zahraničním platebním stykem. Avšak v české legislativě tento termín není žádným způsobem definován.

Synonyma: zálohová platba

Související pojmy: Hypotéka, Leasing, Poplatek za vyřízení, Movitost, Nemovitost