Jako bankovní půjčka je standardně označována jakákoliv půjčka, u které je věřitelem bankovní společnost. Půjčka u banky přináší mnohé výhody, ale má i některé zápory. Jedná se o značně oblíbený typ půjčky, ovšem získání bankovní půjčky je v poslední době poměrně nelehké, obzvláště pro žadatele, kteří se v minulosti ocitli v potížích se splácením. Opakem půjček od bankovních institucí jsou nebankovní půjčky, tedy takové, které je možné získat z nebankovního sektoru.

Nebankovní půjčky mají oproti bankám snadnější podmínky pro získání, ovšem zpravidla bývají dražší. Pozitivem půjček z banky je stabilita, na které si zakládají, a to hlavně, jde-li se o spolehlivé bankovní ústavy a společnosti. Pokud s některou bankou podepíšeme smlouvu, je v ní napsáno všechno jasně a transparentně, bez jakýchkoliv léček. Výhodou může být i dokonalý zákaznický servis. Záporem bývá nepříliš rychlé zpracování a „okamžité půjčky“ tedy nejsou zpravidla možné.