Dlužník je právní subjekt (může být jak fyzická osoba tak právnická osoba), který je povinen ze závazkového právního vztahu k plnění závazků vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli. Pokud dlužník neuhradí věřiteli dlužnou částku do předem stanoveného termínu, stává se z něj neplatič.
Dlužník dlužníka se nazývá poddlužník.

Směnečným dlužníkem se subjekt stává v tom případě, že došlo k uzavření závazku pomocí směnky. Na takové směnce musí být jasně stanoveno, do kdy má být dlužná částka uhrazena. Toto datum musí být bez odkladu dodrženo. Směnečný dlužník se může změnit v případě, kdy je směnka prodána jiné osobě.