Dražba nemovitosti je následkem po exekučním řízení, kdy dlužník ani po několika výzvách neuhradí všechny dlužné částky. Dražba nemovitosti je v podstatě nucený prodej majetku, takže realizací dražby dlužník pozbývá vlastnické právo, které přechází na vydražitele. Dražbou může provádět exekutor, nebo soukromá dražební společnost, která má pro realizaci dražby nemovitosti potřebné licence a živnostenská oprávnění.

Prvním krokem před provedením exekuční dražby je zablokování nemovitosti na katastru nemovitostí, takže její vlastník – dlužník s ní nemůže nijak nakládat. Následně je proveden odhad nemovitosti soudním znalcem a je stanovana vyvolávací hodnota – u dražby prováděné exekutorem ve výši 2/3 hodnoty znaleckého odhadu a u soukromých společností 50% z hodnoty znaleckého odhadu.

Pokud v exekuční dražbě není nemovitost vydražena, vyvolávací hodnota se v dalším kole ještě sníží. V případě úspěšného vydražení nemovitosti stávající majitel o nemovitost přichází a z vydražené částky jsou uhrazeny všechny dluhy.