Dražební společnost je firma, která připravuje veřejné dražby dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. V praxi se ve většině případů setkáme hlavně s dražbami nemovitostí. Zájmem a úkolem dražební společnosti je zajistit, aby realizace dražby nemovitosti proběhla zcela dle zákonných regulí, aby byly dodrženy všechny termíny a zajišťuje vlastní provedení dražby a marketingovou propagaci předmětu dražby.

Na každý dražený předmět nebo nemovitost musí být vyhotovena tzv. dražební vyhláška, která dražený předmět specifikuje a uvádí všechny náležitosti a právní závazky, které jsou s ním spojené a také znalecký posudek, podle kterého se stanovuje vyvolávací cena. Každá osoba, která se chce dražby zúčastnit musí složit tzv. dražbení jistotu, která v případě úspěšného vydražení a nedoplacení zbývající částky propadne.

Dražba může skončit úspěšným vydražením udělením příklepu nejvyšší nabídce a nebo neúspěšně, pokud účastníci dražby neučiní žádný příhoz, případně učiní, ale nedoplatí cenu draženého předmětu.