Dražebník je osoba, která je podle zákona o veřejných dražbách kvalifikována k realizaci a pořádání veřejných dražeb. Dražebníkem se podle zákona může stát fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní firma nebo družstvo, které splňuje všechny podmínky dané právě zákonem o veřejných dražbách.

Po splnění všech náležitostí dražebník získá speciální oprávnění ohledně provozování živnosti pořádání veřejných dražeb. Dražebník musí mít odpovídající zákonné pojištění v případě, že by provozováním své živnosti způsobil některému subjketu škodu. Pořádání veřejných dražeb se řídí velmi přísnými kritérii a dodržováním různých zákonných termínů a lhůt, např. pro uveřejnění dražební vyhlášky a podobně.