Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je dokument, který má pravomoc vydat soudní exekutor. Tento dokument je zacílen vždy pouze na nemovitost a jedná se o krok v procesu dražby nemovitosti. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je tedy postihnutí nemovitého majetku povinného, který neplnil své závazky.

V případě, že ve stanovené lhůtě tyto závazky nadále nesplní, bude provedena odhad nemovitosti, stanovena vyvolávací cena nemovitosti, vydána dražební vyhláška a nemovitý majetek povinného bude prodán v nedobrovolné dražbě udělením příklepu dražbníkem. Než exekutor vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti musí mít pravomocný exekuční titul.