Finanční rezerva je odložená peněžní částka pro případ nouze. Její výše by měla vycházet z příjmů a výdajů jedince, případně z jeho individuálních potřeb. Obecně se doporučuje mít v rezervní záloze šest až dvanáct platů, za minimum se považuje částka ve výši trojnásobku mzdy. Stejně tak je možné vypočítat přibližnou sumu i na základě měsíčních výdajů celé rodiny. Rezerva by měla pokrýt nenadálé výdaje v případě nečekané události, nemoci, při náhlém snížení příjmu nebo jeho úplné ztrátě. Odborníci radí budovat finanční rezervu odkládáním 10 % příjmu. Důležité je, aby byla částka v případě potřeby rychle k dispozici, a to v plné výši.

Synonyma: -

Související pojmy: Běžný účet, Hotovost