Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru je období po které je úroková sazba neměnná a banka garantuje výši úrokové sazby. Po ukončení sjednaného období fixace s klientem se úroková sazba mění dle aktuálních hodnot trhu. Nová délka úrokové sazby, délky fixace, délky splatnosti hypotečního úvěru, atd., je v tento okamžik možno vyjednávat přímo s bankou (věřitelem). Pojem fixace se zpravidla užívá u hypotečních úvěrů.

V České republice se nejvíce využívají následující fixace úrokových sazeb:

  • jednoleté
  • tříleté
  • pětileté
  • ostatní

Ještě existuje zvláštní kategorie hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou. Zde neexistuje fixace úrokové sazby na určité období, ale výše úrokové sazby je upravována každý měsíc.