Investice je část příjmu (důchodu), která je vložena do kapitálu, tedy do dlouhodobých statků. Investice do dlouhodobých statků nepřináší okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnu. Ekonomický subjekt (jednotlivec, podnik, stát) tak odsune část své nynější spotřeby (úspor) za účelem získání budoucího užitku, ať už peněžního nebo nepeněžního charakteru.
Zjednodušeně řečeno slovo “investice” znamená jakýkoli vklad: např. “Investoval jsem do toho spoustu času.” nebo “Investuji do akcií tamté společnosti.”
Praktické umístění příjmů (důchodů) ovšem nespočívá pouze ve vkladu kapitálu do výrobních prostředků a statků. Investice je v běžném denním rozhodování o volné části kapitálu především vložení aktuálního přebytku (zisku, úspory) do takových statků, u kterých předpokládáme nejen návratnost, ale i kladné zhodnocení.

Typické investice:

  • akcie
  • podílové fondy
  • dluhopisy
  • deriváty
  • komodity (ve formě burzovních kontraktů)
  • nemovitosti
  • obrazy a jiná umělecká díla