Kontokorent je úvěr sjednaný k účtu, který klientovi umožňuje čerpat hotovost tzv. do mínusu. Poté je klient povinen zpravidla do jednoho roku úvěr splatit (dostat do plusu). Po splacení úvěru smí znovu úvěr čerpat. Kontokorent je vhodný zejména na překlenutí krátkodobého nedostatku financí, např. úhrada nájemného před výplatou a podobně. Běžný účet se sjednaným kontokorentem se nazývá “kontokorentní účet”.