Leasing je speciálním finančním produktem pro financování nákupu některých movitých věcí, jako např. automobilů a podobně. Existuje několik typů leasingů. V České republice se leasing využívá teprve po roce 1989. Dělíme je na finanční, operativní a zpětný leasing.

Většina leasingových společností je členem České leasingové a finanční asociace. V ČR je nejběžnějším typem leasingu právě finanční leasing, který lidé často používají na nákup osobních automobilů. Oproti běžné půjčce, ze které je také možné financovat nákup, má leasing tu nevýhodu, že po dobu splácení leasingu nejste vlastníkem koupené věci vy, ale leasingová společnost.

S tím jsou spojena další rizika jako například krádež automobilu nebo havárie, protože pojištěným je v tomto případě leasingová společnost, takže v některých případech může zákazník přijít o část již splacených peněz.