Jako obmýšlená osoba se označuje člověk, který není přímo pojistitelem, ale který v případě vzniku pojistné události získává právo na pojistné plnění. Obmýšlenou osobu určuje pojistník v pojistné smlouvě a může jí být jak fyzická, tak i právnická osoba. Nejčastěji se tento termín používá ve spojitosti s životním pojištěním. Obmýšlená osoba v případě, že pojistník zemře, získává nárok na pojistné plnění (tzn., budou jí vyplaceny peníze z pojistky). Pokud není obmýšlená osoba určena jasně ve smlouvě, stanovuje oprávnění osoby příslušný zákon.

Synonyma:

Související pojmy: Pojištění, Fyzická osoba