Oddlužení je forma řešení insolvence dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Pojem oddlužení bývá v posledních letech velmi často frekventované slovo a mnoho lidí si pod ním představuje různé věci. Často je tento pojem i nesprávně interpretován, takže mohou vznikat zcela mylné informace. V současné době finanční krize se mnoho lidí dostalo do neřešitelných finančních potíží, kdy jediným způsobem, jak se z takové situace dostat, může být právě oddlužení.

Oddlužení je řešením pro fyzické osoby nepodnikatele, jak se během následujících pěti let zbavit veškerých dluhů a začít tak nový život. Institut oddlužení je vlastně řešení dluhů pod ochranou soudu, kdy dlužník v případě plnění podmínek stanovených soudem je chráněn před věřiteli a exekutory. Aby mohlo být oddlužení realizováno, musí být dlužník schopen během následujících pěti let uhradit minimálně 30% celkové výše svých dluhů. Oddlužení může být realizováno zpeněžením majetkové podstaty nebo formou splátkového kalendáře.

Synonyma: osobní bankrot

Související pojmy: Exekuce, Insolvence, Oddlužení nemovitosti, Osobní bankrot, Dlužník