PIN (personal identification number) je osobní identifikační číslo, které je přiděleno ke kartě držiteli karty bankou. Jedná se o jedinečný identifikátor pomocí kterého se držitel autorizuje u platební karty, mobilního telefonu, vstupních kódů a tak dále.

PIN je nejčastěji čtyřmístné číslo, které musí být zadáno před nebo při použití (zapnutí) předmětu (třeba SIM karty) a bez jeho znalosti nelze tento předmět použít. Kvůli ochraně je systém vybaven limitovaným počtem pokusů o zadání PINu. Po několika špatně zadaných kombinací je předmět automaticky zablokován a nepoužitelný. V některých případech lze zadat tzv. PUK (Personal Unlocking Key), což je osobní odblokovací kód, což je o něco delší číselná kombinace, nejčastěji dodávána s předmětem (např. SIM kartou). PIN nenoste poblíž své karty! V případě ztráty má pak nálezce snadnou cestu ke zneužití vaší karty.

Synonyma: heslo k platební nebo kreditní kartě

Související pojmy: Kreditní karta, Bankomat, Blokace karty, Debetní platební karta, Platební karta