Registr dlužníků, často také úvěrový registr je rejstřík, ve kterém před poskytnutím půjčky různé bankovní a nebankovní společnosti prověřují žadatele. Informace v registrech obsažené jsou používány k prověřování bonity žadatele, na základě které je pak úvěr buď schválen nebo zamítnut, případně je upravená jeho výše.

Cílem registru dlužníků je tedy usnadnit bankám a dalším subjektům posoudit solventnost žadatele o půjčku a vytvořit systém, ve kterém budou díky sdílení informací o svých klientech zúčastněné subjekty lépe chráněni proti potenciálním neplatičům.

Této nevýhody pro žadatele u bank využívají někteří nebankovní poskytovatelé, kteří svým klientům nabízejí půjčky bez registru, tedy bez toho, aniž by byli při schvalování půjčky v registrech dlužníků prověřováni.