Termín RPSN znamená roční procentní sazbu nákladů a jde o celkové výdaje čerpaného úvěrového produktu. Do této sazby jsou zahrnuty všechny úrokové sazby, provize za zprostředkování úvěru, poplatky poskytovateli a jiné případné výdaje, které souvisejí s náklady na půjčku.

RPSN bývá uvedeno ve formě ročního procenta celkové hodnoty úvěru. Účelem ukazatele RPSN je pomoci spotřebiteli vyhodnotit výhodnost či nevýhodnost nabízeného úvěru.