Směnka bývá termín pro úvěrový cenný papír, jehož základem jsou zákonem stanovené údaje. Ze směnky vychází dlužnický závazek, který poskytuje věřiteli nesporné právo chtít v určený čas zaplatit dlužnou částku.

Existují směnky vlastní a cizí a potom také cenné papíry s dobou splatnosti „na viděnou“ i „na určitý den“. Indosament, jehož podstatou je převod směnky, je možný pouze u směnky „na řad“.

Konkrétní forma směnky není stanovena, a pokud obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem, je možné uplatňovat i směnku napsanou na třeba na ubrousku.