SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužení lidí, k prevenci růstu množství dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymáhání současných dlužných částek po splatnosti a snižovat hrozící ztráty kapitálu věřitelů.

Název Solus vznikl ze “Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům” již v roce 1999. Od té doby se jeho členy staly významné společnosti, které přispívají k jeho fungování a naopak z něj čerpají informace o klientech, aby omezovaly rizika své obchodní činnosti v souvislosti nesplácení závazků svými stávajícími a novými potenciálními klienty.