Úrok představuje peněžitou odměnu za půjčené finanční prostředky, která je dohodnuta mezi poskytovatelem a dlužníkem a je sjednána v úvěrové smlouvě.

Nebankovní či bankovní instituce, která žadateli poskytne smluvenou finanční částku jako půjčku, aby s ní žadatel mohl disponovat, chce v rámci své podnikatelské činnosti za takovou půjčku nebo úvěr peněžní protihodnotu, takže žadateli po dobu poskytnutí peněz účtuje úrok z poskytnuté částky, nejčastěji vyjádřený p.a., tedy per annum – jako roční úrokovou sazbu.

Kromě úrokové sazby může poskytovatel požadovat ještě nějaké poplatky, např. poplatek za vyřízení, poplatek zprostředkovateli apod. Tyto poplatky se nezahrnují do úrokové sazby, ale jsou zahrnuty v RPSN – roční procentní sazbě nákladů. Pro spotřebitele jsou samozřejmě ideálním řešením půjčky bez poplatku, které půjčené prostředky zlevní.