Zjednodušeně lze říci, že dlužník, který disponuje úvěrem od věřitele, nesplatí stejnou částku peněz, které si půjčil, ale ještě něco navíc. Úroková sazba, tzv. měřítko ceny peněz, znamená procentní vyjádření v penězích, které za určité časové období zaplatíme k půjčené částce navíc.

Jedná-li se o spoření, představuje úroková sazba to, co dostanete navíc, v případě půjčky jde o částku, kterou zaplatíte navíc k půjčenému úvěru.
Úroková sazba je peněžitou odměnou za půjčku a vyhlašuje se na určité období.