Jako žadatel o úvěr bývá označována osoba ucházející se o půjčku. Může jí být zletilý člověk, který je oprávněný k právním úkonům a má trvalý pobyt na území České republiky. Žadatel o úvěr může být jednou osobou, ale i skupinou osob. K tomu často dochází v případě nízké bonity žadatele, kdy by jedinec sám o sobě půjčku nezískal. Pokud ale zažádá o úvěr společně se svým spolužadatelem, posílí se jeho bonita. Stejně tak pokud je žadatel již v pokročilém věku, bude často potřebovat podpis dalšího žadatele, protože splatnost úvěru nesmí většinou překročit hranici 70 let.