Zajištění úvěru je pojem označující různá opatření, která banka provádí za účelem zabezpečení řádného splácení úvěru. Je to způsob, jakým banka chrání své peníze. S rostoucí výší úvěru a dobou jeho splatnosti roste i potřeba kvalitnějšího zajištění. U nižších částek stačí jen doložení příjmů bez dalšího zajištění, u větší sumy bude banka či nebankovní institut požadovat ručení třetí osobou nebo zástavní právo k nemovitosti. Mezi úvěrová zajištění patří například zástava movité či nemovité věci, jištění ručitelem, bankovní záruka, postoupení pohledávek či vinkulace vkladu.

Synonyma: zástava úvěru, zástava půjčky, zajištění půjčky

Související pojmy: Nebankovní hypotéka, Notářský zápis s přímou vykonatelností, Půjčka bez ručitele, Zástavní právo